Bong khoang 1920x500 03 scaled
XPS 3 baner 01
bông cách âm cách nhiệt

VẬT LIỆU CÁCH ÂM CÁCH NHIỆT

22,000112,000
750,0001,130,000
910,0001,270,000
700,0001,400,000
54,000125,500
405,000795,000
500,000990,000
tiêu âm tán âm

VẬT LIỆU TIÊU ÂM TÁN ÂM

vật liệu chống cháy

VẬT LIỆU CHỐNG CHÁY

Vật tư cơ điện lạnh, thông gió

VẬT TƯ CƠ ĐIỆN LẠNH, BẢO ÔN, THÔNG GIÓ

Vật tư, phụ kiện cơ điện lạnh, bảo ôn, thông gió

Chèn lót hàng và trang trí hộp quà tặng với sợi len gỗ 𝐖𝐨𝐨𝐝𝐥𝐞𝐧™

160,000800,000
273,0005,830,000
152,000554,000

Vật Tư Cơ Điện Lạnh, Bảo Ôn, Thông Gió

Băng dính bạc (băng dính nhôm hay băng keo nhôm)

25,000

Vật Tư Cơ Điện Lạnh, Bảo Ôn, Thông Gió

Gioăng dán ống gió cách âm cách nhiệt bảo ôn Remak

20,00034,000

Vật Tư Cơ Điện Lạnh, Bảo Ôn, Thông Gió

Đai xiết ống gió mềm bằng inox 304

8,00032,000
302,0001,219,000

DỰ ÁN