Gỗ tán âm Solid Diffuser SW1 – Nâng cao chất lượng âm thanh

Gỗ tán âm Solid Diffuser SW1 được làm từ gỗ thông tự nhiên sơn UV là sản phẩm đa năng nhờ vào thiết kế đặc biệt. Nó giúp tán xạ các sóng âm ở các tần số khác nhau một cách ngẫu nhiên và đồng thời hấp thụ âm thanh trầm. Do vậy nó có thể loại bọ tiếng vang và giúp âm thanh trong phòng chất lượng hơn.