Băng dính 2 mặt bản to sử dụng hiệu quả và kinh tế

55,000

Băng dính 2 mặt còn được gọi là băng dính đôi mặt, là một loại băng dính có lớp dính ở cả hai mặt, cho phép nó dính chặt vào cả hai bề mặt mà nó tiếp xúc. Điều này tạo ra một liên kết mạnh giữa hai vật liệu hoặc bề mặt, giúp chúng cố định với nhau.