Dây thừng amiang chịu nhiệt, chống cháy

19,000330,000

Dây thừng amiang chịu nhiệt, chống cháy được làm từ các sợi amiang. Sợi amiang tạo thành trên cơ sở cho nhiều loại sản phẩm dệt amiang như: dây xoắn, dây tết bện, dây thừng sợi…

Loại 1: Thừng Amiang tết Ø20-35 (4 cuộn/bao/50kg)

Loại 2: Thừng Amiang không tẩm Ø8 – Ø25

Loại 3: Thừng Amiang dệt (20kg/thùng)

Loại 4: Thừng Amiang tẩm mỡ (20kg/thùng)

Loại 5: Thừng Amiang tẩm chì (10kg/thùng)

Loại 6: Thừng Amiang tẩm sáp (10~20kg/thùng)

Xuất xứ: Trung Quốc

Phổ thông
Phổ thông
Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn
Không tẩm
Không tẩm
Dệt
Dệt
Tẩm chì
Tẩm chì
Tẩm mỡ
Tẩm mỡ
Tẩm sáp
Tẩm sáp
Tết
Tết
Xóa